ЛИЧНОСТНО

РАЗВИТИЕ

Всички пътешественици си имат истории – за земите, които са посетили, предизвикателствата, с които са се сблъскали, и хората, които са срещнали.

Персонализираните програми за развитие са най-добрият начин да извлечете най-съществените истории от всяко приключение и да се подготвите за нови и по-удовлетворяващи пътувания.

 

КОУЧИНГ

Пътуваш вече много дълго време. И всеки път щом се приближиш до целта, тя всякаш се отдръпва и остава недостижима.

Коучинга може да ти помогне да изясниш своята визия и да предприемеш правилните действия, които да те приближат до реализиране на пълният ти потенциал. Коучинга ще ти помогне да постигнеш промяна, която не само ще те отведе до крайната ти дестинация, но и ще направи пътуването много по-приятно.

ПСИХОМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Всеки пътник има нужда от компас. А в пътуването за себе опознаване, психометричните изследвания са стрелката, която винаги сочи на север – към отговора на въпроса „Кой съм аз?“

Психометричните измервания най-вече ти помагат да откриеш себе си. Инструментите Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) и DiSC ти позволяват да разбереш и използваш личността си и да се развиеш във всички области, независимо накъде задухат ветровете.

Psychometric assessments

Every traveller needs a compass. And in the journey of self-discovery psychometric assessments are the arrow that always points North – towards who you are and who you can be.

Psychometric assessments help you discover yourself first and foremost. The instruments Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and DiSC allow you to understand and utilise your personality and develop in all areas of your life, regardless of where the winds might blow.

ПЛАН ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Всички велики изследователи са използвали карти. Твоят план за личностно развитие е именно това – карта към един по-добър живот, живот на развитие и усъвършенстване. Затвърди силните си страни и развий слабостите си, структурирай подхода си към личностното израстване и пътешествие в живота.