Каталог за обучения по

Личностни умения

Ние от Learning Adventures имаме удовоствието да Ви предложим няколко типа обучения: 

  • Традиционни обучения в зала

  • Обърнати обучения (Flipped classroom)

 

Традиционнoто обучение в класна стая се провежда лице в лице или онлайн и се води от обучител или фасилитатор. Целият материал - както теория, така и практика - се покриват в един и същи ден.

 

Flipped класната стая е поредица от 3 събития: предкласна работа, работа в клас и след клас. В първата част обучаемите работят върху теоретичната част на темата самостоятелно. След това те посещават по-кратка сесия на живо или онлайн, която се фокусира върху практическото приложение на темата. А накрая след курса работят върху реални проекти от работата им, с цел да практикуват наученото.

 

Някои теми могат да се предлагат и под формата на уебинар.

Методология

Дизайна на всички теми използва комбинации от активно учене в фокус върху реалното преживяване. Събитията в класната стая са интерактивни и практични, като целта е да се даде възможност на учащите се да изследват темата на свобода.

Всички теми за обучение са налични в два варианта:

  • готова програма без опция за промени,

  • персонализиране на цялостният дизайн, така че да отговаря на Вашите нужди.

Личностно развитие

Assertiveness

Personal Development_16.png

Memory Techniques

Personal Development_16.png

Creative Thinking

Personal Development_16.png

Self-Motivation

Personal Development_16.png

Emotional Intelligence

Personal Development_16.png

Междуличностно развитие

Conflict Management

Coaching_16.png

Train-the-trainer

Coaching_16.png

Facilitating Group Discussions

Coaching_16.png

Dealing with difficult people

Coaching_16.png

Negotiation Skills

Coaching_16.png

Cross-Cultural Awareness

Coaching_16.png

On-the-job Coaching

Coaching_16.png

Мениджмънт и лидерство

Coaching for Managers

Leadership Development_16.png

Building Effective Teams

Leadership Development_16.png

Delegation

Leadership Development_16.png

Managing Virtual Teams

Leadership Development_16.png

Onboarding

Leadership Development_16.png

Performance Management: Setting Objectives

Leadership Development_16.png

Performance Management: Underperformance

Leadership Development_16.png

Conflict Resolution Techniques

Leadership Development_16.png

Giving Effective Feedback

Leadership Development_16.png

Mentoring

Leadership Development_16.png

Motivating Other People

Leadership Development_16.png

Offboarding

Leadership Development_16.png

Performance Management: Appraisal Meeting

Leadership Development_16.png

Transformational Leadership for Beginners

Leadership Development_16.png

Leading Effective Meetings

Leadership Development_16.png

Handling Difficult Situations & People

Leadership Development_16.png

Managing Change

Leadership Development_16.png

Managing Others' Development

Leadership Development_16.png

First-time Managers

Leadership Development_16.png

Performance Management: Day-to-day

Leadership Development_16.png

Комуникации и продуктивност

Business Writting Skills

Brain_16.png

Influencing Skills

Brain_16.png

Body Language: Non-verbal Communication

Brain_16.png

Problem Solving

Brain_16.png

Presentation Skills / Public Speaking

Brain_16.png

Time Management

Brain_16.png